Cursuri de calificare gratuite - Proiect Proactivitate pe piața muncii, cu accent pe zone foste industrializate din regiunile Sud-Vest, Centru și Nord-Vest
cod proiect: POSDRU/182/2.3/S/152578Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea ratei de participare la invatarea pe tot parcursul vietii pentru 560 de angajati din sectoarele economice incluse in directiile actuale de politica industriala, din care 448 persoane au domiciliul/resedinta in zone/orase foste industrializate, inclusiv zone limitrofe ale acestora.

Initiativele prevazute in prezentul proiect vor duce la cresterea competitivitatii angajatilor, in vederea spijinirii dezvoltarii capitalului uman, conditie esentiala pentru asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna si flexibila a grupului tinta amintit.

Obiectivele specifice / operationale ale proiectului

Obiectivul 1

Sprijinirea a 560 de angajati din judetele Dolj, Gorj, Bihor, Brasov si Covasna (din care aprox.80% din zone foste industrializate), pentru calificarea/recalificarea acestora, prin accesul la 11 programe calitative de formare profesionala in vederea obtinerii de catre acestia a unor calificari complete, recunoscute la nivel national:

 1. Baby sitter- cod NC 5133.2.1,
 2. Ingrijitoare batrani la domiciliu – cod NC 5133.1.2,
 3. Operator cazane, turbine cu aburi, instalatii auxiliare de termoficare cod 8161.2.1,
 4. Electrician in instalatii energetice cod 7245.2.7,
 5. Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate cod 8111.2.4,
 6. Lucrator in hoteluri cod 5142.1.1,
 7. Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale cod 7214.2.3,
 8. Sudor cod 7212.2.1.,
 9. Operator introducere, validare si prelucrare date cod NC 4113.2.1,
 10. Valeti, cameriste si insotitori cod NC 5142.1.1,
 11. Administrator pensiune turistica cod NC 5121.2.4.

Obiectivul 2

Cresterea gradului de constientizare in ceea ce priveste importanta formarii profesionale continue in randul angajatilor si angajatorilor din judetele Gorj, Dolj, Bihor si Brasov, in vederea sporirii intelegrii conceptului de invatare continua, determinand astfel o mai buna adaptare din punct de vedere profesional, la cerintele pietei de munca, din ce in ce mai ridicate.

Prin cele doua obiective specifice ale proiectului, care vizeaza atat calificarea/recalificarea a 560 de angajati, cat si constientizarea a diversi angajati si angajatori din 5 judete asupra beneficiilor formarii profesionale continue, contribuim la obiectivul general al POS DRU 2007-2013, stipulat in DCI: “dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane”.

Abordarea integrata a problematicii egalitatii de sanse si de gen cu accent pe piata muncii, in cadrul proiectului, prin conjugarea unor componente de dezvoltare personala, dezvoltare profesionala, cat si schimbare de atitudini si perceptii eronate, consideram ca vom contribui in mod real la obiectivul orizontal al egalitatii de sanse, al POS DRU.

Activităţile proiectului

Managementul proiectului

Stabilirea detaliata a strategiei si procedurilor de lucru si a modalitatii de coordonare intre parteneri

Implementarea procedurilor de management (coordonare, monitorizare) si asigurarea auditarii periodice a proiectului.

Achizitii de bunuri si servicii necesare implementarii proiectului

Informarea si publicitatea proiectului

Realizarea unei strategii de comunicare, premisa pentru desfasurarea activitatii de informare si publicitate

Organizarea si derularea celor 8 conferinte ale proiectului in localitatile la Craiova, Oradea, Targu Jiu, Brasov.

Crearea, tiparirea si distribuirea materialelor publicitare si de informare, inclusiv comunicate de presa

Dezvoltarea si adaptarea paginii web a proiectului.

Campanii de promovare adresate angajatilor si angajatorilor care se refera la beneficiile participarii la programele de formare profesionala continua ce ofera calificare completa/recalificare.

Dezvoltarea, furnizarea, monitorizarea si evaluarea a 11 programe de calificare/recalificare profesionala:

Denumire curs Nivel curs Durata
Baby Sitter 1 360 ore
Ingrijitoare de batrani 1 360 ore
Administrator de pensiune 2 720 ore
Excavationist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate 2 720 ore
Electrician instalatii energetice 2 720 ore
Sudor 2 720 ore
Lacatus mecanic pentru intretineri si reparatii universale 2 720 ore
Operator cazane,turbine cu aburi, instalatii auxiliare de termoficare 2 720 ore
Operator introducere, validare si prelucrare date 2 720 ore
Valeti, cameriste si insotitori 2 360 ore
Lucrator in hoteluri 1 360 ore

Validarea si certificarea competentelor dobandite in cadrul celor 11 programe de calificare/recalificare.

Monitorizarea desfasurarii celor 11 programe de calificare si evaluarea lor.

Rezultate anticipate

560 de angajati in sectoarele actuala de politica industriala, recrutati pentru participarea la cursurile de re/calificare, din care aprox.80% din zone foste industrializate (140 din Motru, Rovinari, Matasari, Turceni-jud.Gorj; 140 din Fagaras, Vitoria, Baraolt-judelete Brasov-Covasna; 28 din Novaci-jud.Gorj; 56 din Ticleni-Targu Carbunesti-localitati foste industrializate din Gorj; 84 din Targu Jiu, 56 din Craiova si 56 din Oradea-jud.Bihor);

11 programe de re/calificare organizate dupa rigoarea si standardele europene pentru:

 1. 20 de grupe de cursanti;
 2. 20 examene de absolvire organizate pentru cele 20 grupe de formare;
 3. minim 90% de absolventi certificati in urma examenului final;
 4. minim 504 certificate de calificare acordate pentru absolventii celor 11 cursuri acreditate de ANC

Justificarea necesitatii proiectului

Persoanele ce fac parte din grupul tinta sunt 560 de angajati care au domiciliul/resedinta in urmatoarele orase: Ticleni, Targu Carbunesti, Targu Jiu, Matasari, Motru, Rovinari, Turceni din jud.Gorj si Craiova-Dolj (regiunea S-V), Victoria, Fagaras si Barolt (jud. Brasov-Covasna) regiunea Centru-in Oradea (jud. Bihor- regiunea Nord-Vest).

Forta de munca ramasa in aceste foste zone industriale fiind slab calificata, deprofesionalizata ori demotivata, prezinta un nivel scazut de atractivitate pentru investitori. Reconversia persoanelor din zonele defavorizate va diminua riscul disponibilizarii in masa si inerenta dependenta de ajutoare sociale de la buget sau fenomenul depopularii, comportamentul subzistent, in care viata localnicilor din zonele foste industrializate s-ar degrada.

Apreciem ca peste 80% din persoanele din grupul tinta au domiciliul stabil intr-o zona fosta industrializata, unde rata somajului este crescuta si unde au existat disponibilizari in masa, ulterior anului 1989.

Persoanele din grupul tinta vor fi angajate ai intreprinderilor/institutiilor din sectoarele economice incluse in directiile actuale de politica industriala. Toate oportunitatile de formare oferite prin intermediul prezentului proiect se incadreaza intr-una dintre prioritatile de dezvoltare a sectoarelor economice cu potential de specializare inteligenta si anume sanantate, energie, turism si TIC.

Proiectul aduce urmatoarele elemente de valoare adaugata:

 1. contribuie la cresterea numarului de persoane din grupul tinta care beneficiaza de formare profesionala prin cursuri de calificare;
 2. conduce la atingerea unui nivel mai inalt de calificare pentru 560 de persoane din grupul tinta si implicit, la cresterea veniturilor acestora, printr-un randament mai bun sau prin promovare;
 3. cresterea relevantei calificarii persoanelor asistate fata de dinamica pietei muncii;
 4. Cele 11 programe de formare profesionala continua din cadrul proiectului reprezinta o solutie integrata raportata la nevoile comunitatii regionale, observandu-se in acest sens o crestere a tendintei de orientare catre servicii sociale-de sanatate, turism si TIC (cu influenta asupra ocuparii, dinamica competitiva, dezvoltare tehnologica si valoare adaugata mare).

Din cele 560 de persoane din grupul tinta, cel putin 280 (50%) vor fi femei, evidentindu-se o participare .

Acte necesare inscrierii la cursuri de calificare/recalificare

Pentru inscrierea la curs va sunt necesare urmatoarele acte:

 1. cerere inscriere curs (formular);
 2. formularul de inregistrare a grupului tinta;
 3. declaratie privind apartenenţa la grupul ţintă al proiectului;
 4. declaratie privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 5. declaratie privind evitarea dublei finantari a participantilor apartinand grupului ţintă al proiectului;
 6. copie dupa actul de identitate ( C.I.sau B.I.);
 7. copie dupa certificatul de nastere;
 8. copie dupa certificatul de casatorie( pentru doamnele care si-au schimbat numele);
 9. copie dupa ultimul act de studii sau foaia matricola;
 10. adeverinta angajat;
 11. adeverinta eliberata de medicul de familie prin care sa se ateste capacitatea clinica de a participa la cursuri de formare profesionala.

Pentru orice informatii suplimentare despre proiect sau despre cursurile de calificare organizate nu ezitati sa ne contactati sau sa luati legatura cu unul din partenerii proiectului.